ХВАНИ

БЪДЕЩЕТО

В СВОИ

РЪЦЕ

КАКВО Е PANDA LABS?

Panda Labs е програма на WWF България, в която ученици, студенти и работещи млади хора (или накратко – хора като теб) създават вдъхновяващи решения за преодоляване на сериозни екологични и социални предизвикателства. Panda Labs търси следващото поколение от талантливи и мотивирани изследователи и предприемачи, които ще помогнат за решаването на регионални и глобални проблеми.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки семестър започва с обявяване на тема. Участниците кандидатстват индивидуално или в отбор с хора, които са също толкова мотивирани да работят заедно за по-зелено бъдеще. Регистрациите са отворени за младежи от 15г. до 25г.

ХАКАТОНИ

Одобрените кандидати взимат участие в интензивни двудневни хакатони. По време на хакатоните отборите създават решения по предварително зададени казуси.

МАСТЪРКЛАС ОБУЧЕНИЕ

Участниците преминават през обучение, наситено с лекции, срещи с предприемачи, посещения в компании и лаборатории. В края, финалистите представят своите бизнес идеи пред подбрано жури и се състезават за финансиране или участие в международни събития.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки семестър започва с обявяване на тема. Участниците кандидатстват индивидуално или в отбор с хора, които са също толкова мотивирани да работят заедно за по-зелено бъдеще. Регистрациите са отворени за младежи от 15г. до 25г.

ХАКАТОНИ

Одобрените кандидати взимат участие в интензивни двудневни хакатони. По време на хакатоните отборите създават решения по предварително зададени казуси.

МАСТЪРКЛАС ОБУЧЕНИЕ

Участниците преминават през обучение, наситено с лекции, срещи с предприемачи, посещения в компании и лаборатории. В края, финалистите представят своите бизнес идеи пред подбрано жури и се състезават за финансиране или участие в международни събития. Изяден текст, който нямам?

БЪДЕЩЕТО НА
ВОДАТА

Неслучайно четеш това 

В последните десетилетия бъдещето на водните екосистеми изглежда несигурно в резултат на климатичните изменения и човешката дейност. Новият семестър на Panda Labs е посветен на „Бъдещето на водата“, а фокусът е върху реките, тяхното опазване и възстановяване.

Какво можеш да направиш ти, за да помогнеш на природата? Запиши се за участие в един от двата хакатона от семестър “Бъдещето на водата”:

 „Устойчиво ползване на водата“: онлайн от 10-ти до 12-ти ноември 2023 г.

„Адаптация към климатичните промени“: онлайн от 24-ти до 26-ти ноември 2023 г.

Има ли какво да се направи? Просто е –ние сме създали този дисбаланс, ние можем и да направим нещо по въпроса. Не като гледаме назад, а като вървим смело напред. 

БЪДЕЩЕТО НА
ВОДАТА

Неслучайно четеш това

В последните десетилетия бъдещето на водните екосистеми изглежда несигурно в резултат на климатичните изменения и човешката дейност. Новият семестър на Panda Labs е посветен на „Бъдещето на водата“, а фокусът е върху реките, тяхното опазване и възстановяване.

Какво можеш да направиш ти, за да помогнеш на природата? Запиши се за участие в един от двата хакатона от семестър “Бъдещето на водата”:

 „Устойчиво ползване на водата“: онлайн от 10-ти до 12-ти ноември 2023 г.

„Адаптация към климатичните промени“: онлайн от 24-ти до 26-ти ноември 2023 г.

Има ли какво да се направи? Просто е –ние сме създали този дисбаланс, ние можем и да направим нещо по въпроса. Не като гледаме назад, а като вървим смело напред.

PANDA LABS GEN II
СЕ СЛУЧВА С ПОДКРЕПАТА НА:

*Подкрепата за Panda Labs е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на WWF България – Panda Labs и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

PANDA LABS GEN II
СЕ СЛУЧВА С ПОДКРЕПАТА НА:

*Подкрепата за Panda Labs е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на WWF България – Panda Labs и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.”

Нашите Лектори и ментори

Ана Манярова

Ана Манярова, Veolia - старши мениджър Регулиране и изпълнение на концесионния договор Ана завършва Първа английска гимназия в София, след което продължава своето образование в САЩ и Обединеното кралство. Получава магистърска степен по Управление на водите и околната среда в Brighton University. Кариерният й път е основно свързан с водата и опазването на околната среда, като преминава през различни позиции. В момента Ана работи като Старши мениджър Регулиране и изпълнение на концесионния договор в рамките на Софийска вода, част от глобалната компания за комунални услуги Veolia. Нейните задължения са свързани с цялостното управление на концесионния договор на компанията, регулаторните въпроси и управлението на проекти с европейски финансиране. В допълнение, работи за развитието на иновациите като търси ползотворни партньорства за устойчив растеж.

Филип Пенчев

Филип Пенчев е роден през 1987г. в град Варна. Завършва магистратура по специалност „Хидротехническо строителство“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия през 2011г. Участва в редица международни проекти и специализира в Германия, Китай и Бразилия. През 2017г. придобива докторска степен по „Инженерна хидрология“. Работил е в частния и неправителствения сектор като инженер-хидролог. Към момента е част от екипа на Институт по рибни ресурси – Варна, на позиция главен асистент. Интересите му включват хидравлично и хидроложко числено моделиране, оценка на водните ресурси и опазване на речни и морски екосистеми.

Д-р Хюсеин Деменджиев

Д-р Хюсеин Йеменджиев е преподавател и изследовател в Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас. По образование е биотехнолог, има инженерна квалификация, а също и докторска степен по микробиология от Българската академия на науките. Интересите му са насочени в областите на екологичните биотехнологии, мониторинга и пречистването на водите. Съосновател на ЕНОВА Н2О – българска стартъп компания, която създава ново поколение прибори за експресен анализ на качеството на водите.

Диана Бакалова

Диана е работила в държавната администрация (Министерство на околната среда и водите), частния (project manager за доставчик на т.нар. managed services) и неправитевителствения сектор (проектен координатор за „Четири лапи“). Занимавала се е с двустранно и многостранно сътрудничество, координация и управление на проекти, и дейности по ангажиране на общността и заинтересованите страни. От (близо) година и половина е част от екипа на програма „Води“ на WWF и работи основно по теми като популяризирането на природно-базирани решения и възможното им приложение в басейна на р. Искър.

Апостол Дянков

Апостол Дянков от програма "Климат и енергия" във WWF България има почти 20-годишен опит в изследване на взаимовръзките между климатичната криза, икономиката и компонентите на околната среда. Участвал е в национални и местни проучвания в областта на управлението на водите в Бъргария, и е координирал студентска експериментална пречиствателна станция в САЩ, на принципа на изкуствените влажни зони.

Емил Шекерджийски

Israeli startup mentor and angel Investor. Founder of Networking Premium Coworking, the largest coworking chain in the Balkans. Emil in his experience has met over 500 startups, and has witnessed their success and failures. Among them are scaling companies and even unicorns. He shared his knowledge with WWF Panda Labs startup teams.

Иван Боров

Иван Боров е съосновател в Wasteful. “Making Waste Cool”. Завършил интериорен дизайн в Милано със стипендия. Има богат опит в дизайна и разработка на интериорни проекти, както и проектирането на мебели. Има собствено дизайн студио и е ръководил мебелно производство. Съчетава опита, образованието в търсенето на по-добро утре с Wasteful. Вярва, че с работата си може да превърне проблемите с отпадъците в готини и функционални решения.

Ангел Спасов

Ангел Спасов е специалист в сферата на компютърното зрение. Той е част от технологичния екип на Imagga - компания развиваща решения за разпознаване и анализ на визуално съдържание, разработила технологията зад Plantsnap. Той е и част и от изследователския екип на института GATE, разработващ цифров двойник на София. Ангел завършва с бакалавърска степен в сферата на мениджмънта и банковото дело в университета Humboldt в Германия и с магистратура по Информационни Технологии в университета St Andrews в Шотландия. В момента е докторант в СУ “Климент Охридски”.

Камен Банковски

Камен е активен участник в предприемаческата екосистема на България и Югоизточна Европа.Инвеститор и част от основаващия екип на Витоша Венчър Партнърс, фонд за рисков капитал, инвестирал над 12 млн. евро и подкрепя над 50 компании в портфейла си. Камен подкрепя различни проекти, инициативи и стартиращи предприятия в Югоизточна Европа, като работи с регионални инвеститори и организации за подпомагане на предприемаческата дейност в района. Участва като ментор и спийкър в акселератори, обучителни програми и технологични и стартъп събития, подкрепяйки над 250 компании в различните си роли. Има предходни оперативни роли в стартъпи и технологични компании, опит в мениджмънт консултантство и дялови инвестиции. Oсновава първата си компания на 21 години.

Мария Александрова

Мария Александрова ръководи иновационни проекти и устойчивото развитие в „Насекомо“ - високотехнологична компания – пионер в производството на протеиново брашно от насекоми. Мария има над 14 г. опит в управлението на български и международни проекти и е специализирала в иновационен мениджмънт, управление на грантове, ускорено развитие на нови продукти, и технологии, въздействие върху климата и комерсиализация на научните изследвания. Преди присъединяването си към "Насекомо", Мария е работила в екипа на Клийнтех България като мениджър на българското издание на най-големия акселератор за зелено предприемачество на Европа, EIT Climate-KIC Accelerator.
Previous
Next

Кандидатствай за участие до 20.10.2022г.
Хвани бъдещето в свои ръце.

БЪДЕЩЕТО НА ЕНЕРГИЯТА

Бъдещето на енергията (или по-точно Panda Labs Junior for Just Transition) е ексклузивен Panda Labs семестър, свързан със справедливия енергиен преход и развитието на въглищните райони в България…и не само. Успехът от първото издание на Panda Labs ни вдъхнови да намерим съмишленици в Сърбия, Черна Гора и Северна Македония, където заедно с нашите партньори от Junior Achievement България, Junior Achievement Северна Македония, WWF Adria Сърбия и Eco Team Montenegro вече работим активно с младите хора от регионите на въгледобив. Каква е нашата цел – да положим основите на зеленото бъдеще в тези региони след затварянето на въглищните централи. Работейки заедно с младежи на възраст между 15-24 години, искаме да покажем, че бъдещето след въглищата е не само възможно, но и полезно както за природата, така и за хората, населяващи тези райони. Това нямаше да бъде възможно без финансовата подкрепа на EU Climate Change Initiative – EUKI.

БЪДЕЩЕТО НА ЕНЕРГИЯТА

Бъдещето на енергията (или по-точно Panda Labs Junior for Just Transition) е ексклузивен Panda Labs семестър, свързан със справедливия енергиен преход и развитието на въглищните райони в България…и не само. Успехът от първото издание на Panda Labs ни вдъхнови да намерим съмишленици в Сърбия, Черна Гора и Северна Македония, където заедно с нашите партньори от Junior Achievement България, Junior Achievement Северна Македония, WWF Adria Сърбия и Eco Team Montenegro вече работим активно с младите хора от регионите на въгледобив. Каква е нашата цел – да положим основите на зеленото бъдеще в тези региони след затварянето на въглищните централи. Работейки заедно с младежи на възраст между 15-24 години, искаме да покажем, че бъдещето след въглищата е не само възможно, но и полезно както за природата, така и за хората, населяващи тези райони. Това нямаше да бъде възможно без финансовата подкрепа на EU Climate Change Initiative – EUKI.

В ПРОЕКТА УЧАСТВАТ:

ПРИЯТЕЛИ НА PANDA LABS:

КАНДИДАТСТВАЙ:

*С тази регистрационна форма кандидатстваш за участие в семестър ,,Бъдещето на водата”. Ако си сред избраните участници може да си избран да участваш в хакатона: ,,Бъдещето на водата”.

*Програмата Panda Labs не финансира идеи, които са спечелили други предприемачески програми и формати, както и финансиране от преакселератори и акселератори.

*Част от лекциите ще се проведат на английски език.